העיסוי הסיני מתבסס על אנרגיית הצ’י העיסוי הוא סדרה של  לחיצות חזקות בצמוד לעמוד השדרה ובגפיים, עם שמן עיסוי. לחיצות אלו במקומות רגישים גורמות לזרימה חופשית יותר של אנרגיית הצ’י.